Post- en bezoekadres:
Adres : Heeswijksestraat 39
Postcode en woonplaats : 5431 SB  Cuijk
Telefoon : (0485) 45 30 87
Fax : (084) 835 26 16
Mobiel : 06 25 13 72 90
E-mail : info@_STOP_SPAM_barteninstallatiebedrijf.nl
Internet : www.BartenInstallatiebedrijf.nl