Het meest toegepaste gas is het bekende aardgas. Aardgas wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Zoals verwarming voor bedrijfsgebouwen en woningen, om te koken, om de was te drogen of voor industriële projecten.

Barten Installatiebedrijf kan hiervoor het benodigde leidingnet aanleggen met inachtname van allerlei geldende voorschriften, want gas blijft gevaarlijk. Daarom is het van levensbelang dat uw installatie op de juiste wijze is aangebracht en wordt onderhouden.

Barten Installatiebedrijf staat ingeschreven als erkend installatiebedrijf in het register van gaserkenning van de SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven; comform REG 1994) Erkenningsnummer: 27310.