Behandeling van lucht wordt steeds belangrijker en bovendien worden er vanuit de Arbo-wetgeving steeds meer eisen gesteld aan de luchtkwaliteit op onder andere kantoren en natuurlijk is dit ook belangrijk voor de woningen.

Vuile of verontreinigde lucht zal uit uw woning of kantoor moeten worden afgevoerd om een prettig klimaat te waarborgen. Dit kan op vele manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door alleen de verontreinigde lucht af te zuigen of door uitgebreidere systemen met luchttoevoer al dan niet in combinatie met voorverwarmde of gekoelde inblaaslucht.

Ook energiebesparende systemen behoren tot ons leveringspakket. Wij kunnen de complete luchtbehandeling voor u opnemen en u adviseren. Wij berekenen en installerende complete installatie voor uw woning, kantoor en/of winkel.