Zonder water kan er geen leven zijn. Een goed en deugdelijk functionerend waterleidingnet is daarom van wezenlijk belang. Aanleg door een erkende vakman is noodzaak. Tevens is het belangrijk de mogelijkheid van legionella-infectie te voorkomen.

Leidingen mogen derhalve niet te lang zijn. Warmwater moet een bepaalde minimum temperatuur hebben. De leidingen mogen niet te dun zijn anders heeft u niet genoeg waterdruk.

Al met al genoeg reden voor een professioneel ontwerp en een gedegen aanleg. Barten Installatiebedrijf kan voor u ontwerpen, berekenen, begroten en aanleggen.

Barten Installatiebedrijf staat ingeschreven als erkend installatiebedrijf in het register van Watererkenning van de SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven; krachtens REW 2002) Erkenningsnummer: 15301